Geinteresseerd?

De "Open uw Ogen" gezondheidscheck biedt een snelle en eenvoudige mogelijkheid om vast te stellen of u aanleg heeft voor de meeste leeftijdsgerelateerde aandoeningen.
Een kijk in uw oog laat opgeleide experts zien hoe groot uw kans is op een hartinfarct of beroerte, op diabetes of op leeftijdsgebonden gezichtsbeperking. Beelden van uw netvlies tonen deze informatie. Aan de hand van de resultaten uit de analyse, kunt u actief aan preventie doen.
Middels “Open uw ogen” kunt u via gecertificeerde artsen en opticiens de eerste stap zetten om met een laagdrempelige gezondheidsscreening uw gezondheid en welzijn in eigen hand te nemen.
Begin meteen: Doe de check – preventie starten – gezondheid behouden.

Voor "Open uw ogen" Partner

ARTS

“Open uw ogen” geeft u een sterke onderbouwing voor uw behandeling en verhoogd de motivatie bij de patiënt hier aan mee te werken.

OPTICIEN

Verhoog uw expertpositie in (oog)zorg en biedt uw klanten met “Open uw ogen” een kijk in het eigen lichaam.

BEDRIJVEN

“Open uw ogen” Business wordt o.a. geadviseerd voor organisaties die de gezondheid en het welzijn van hun werknemers belangrijk vinden.

KLINIEKEN

“Open uw ogen” helpt u om retinopathie praematumorum snel te herkennen en verantwoord te behandelen.

ZO WERKT "Open uw ogen"

De bloedvaten in het oog zijn een spiegel van ons organen. Daarom leveren de beelden van het netvlies informatie over gezondheidsrisico’s zoals;

Hartaanval

Vaatvernauwing en veranderingen in het oog geven opgeleide experts de mogelijkheid om de kans op afsluiting van hartvaten inzichtelijk te maken. Een vaatverstopping kan een hartaanval veroorzaken. Vermindering van stress, stoppen met roken en de juiste medicatie kunnen een hartaanval voorkomen.

Beroerte

Vaatvernauwingen geven een risicoprognose op een mogelijke beroerte. Een beroerte is het gevolg van een vaatverstopping die leidt tot een tekort aan zuurstof in de hersenen. Dit kan worden voorkomen door vermindering van stress, onthouding van tabak en de juiste medicatie.

Diabetes

Kleine bloedingen en vaatveranderingen in het oog geven een indicatie van de aanwezigheid op diabetes (of de risico’s hierop), ook als de ziekte nog niet is gediagnosticeerd. Een aangepast dieet kan helpen de ziekte te voorkomen, medicatie beperkt schade als de ziekte reeds aanwezig is.

Ouderdoms Maculadegeneratie (AMD)

AMD is de meest voorkomende oorzaak van gezichtsbeperking, meestal vanaf een leeftijd van 60 jaar. AMD wordt door sedimentatie in de netvliesvaten veroorzaakt die met "Open uw ogen" vroegtijdig herkent en behandelt kan worden.

Eenvoudig en informatief: De opticien, optometrist of oogarts maakt een scan van uw netvlies, laadt deze in het "Open uw ogen" platform en geeft een analyse in opdracht. Deze analyse wordt door gespecialiseerde artsen in ons artsennetwerk uitgevoerd.

In het bijzonder aan te bevelen bij:

Mannen en vrouwen vanaf een leeftijd van ca. 35 jaar

Veel afwijkingen – zoals hoge bloeddruk of verhoogde cholesterol waarden – beginnen onopvallend maar kunnen tot ernstige aandoeningen leiden. Ziektekostenverzekeraars raden aan om vanaf een leeftijd van 35 jaar door preventie en gezondheidschecks uit te zoeken of er ziekte risico’s aanwezig zijn.

BMI (Body Mass Index) > 25

De BMI beschrijft de verhouding tussen lichaamsgewicht en lengte en is nauw verbonden met het gehalte aan lichaamsvet. De BMI geldt wereldwijd als oriëntatie voor het normgewicht van een volwassene. Een zware overschrijding verhoogd de kans op aandoeningen aan het hart en op diabetes mellitus.

Diabetes Mellitus of bij hoge bloeddruk (zelf of in de familie)

Diabetes Mellitus, ook wel suikerziekte genoemd, is een stofwisselingsziekte die als oorsprong een insuline resistentie of insuline tekort heeft en zich kenmerkt door een verhoogde bloedsuikerspiegel. Diabetes is naast het roken een van de belangrijkste risicofactoren voor chronische ziektes. Bij meer dan 1,2 miljoen mensen is de ziekte geconstateerd maar schattingen gaan uit van duidelijk meer betrokkenen bij wie de ziekte nog niet vastgesteld is. Iedere dag komen daar 1.200 bij.

Verhoogd cholesterol (zelf of in de familie)

Verhoogd cholesterol (bloedvetwaarden) is een serieus te nemen risicofactor die het ontstaan van ernstige ziektes (bijv. arteriosclerose) bevordert en zelfs een hartaanval of een beroerte kan veroorzaken. Deze laatste worden door vaatveranderingen bevordert die ook geassocieerd worden met een verhoogde kans op ouderdomsgerelateerd slecht zicht. Aangezien de vaten van het netvlies veel informatie geven, toont een "Open uw ogen" gezondheidscheck risico’s die met een passende behandeling geminimaliseerd kunnen worden.

NETWERK "Open uw ogen"

"Open uw ogen" is een e-health platform waar zich al sinds 2005 oogartsen inzetten voor een beter gezondheid. Het uitwisselen van uw netvlies foto’s met deze experts is veilig en valt onder de strenge regelgeving over privacy in Europa.

Privacy

Vragen & Antwoorden

FAQ's

DOELGERICHTE PREVENTIE IS DE SLEUTEL VOOR EEN GEZONDE TOEKOMST.

WETENSCHAPPELIJK ACHTERGROND

20 jaar onderzoek

Meer dan 3 miljoen patienten

15.000 "Open uw ogen" analyses per jaar

De "Open uw ogen" gezondheidscheck is gebaseerd op 35 internationale onderzoeksrapporten. Deze bewijzen dat de bloedvaten in het oog de organen van het lichaam weerspiegelen. Vergelijkingen van de structuur van uw bloedvaten met de onderzoeksresultaten tonen, een met 98% waarschijnlijkheid, uw individuele kans op ziekte als u geen doeltreffende maatregelen neemt. De analyseresultaten bieden u de mogelijk vroegtijdig te kiezen voor een behandeling, gezonde voeding, beweging en vermindering van tabak en alcoholconsumptie.

Zoeken

Een overzicht van gecertificeerde "Open uw ogen" partners in uw regio.

Heeft u vragen? +31 0546 215 743
Wij zijn telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag 10:00 – 15:00 uur.

Keine Einträge gefunden

+


Tel:

Fax: